Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon

Å bli betraktet som verdens beste industrigassleverandør av våre kunder og omgivelser.

Kjerneverdier

Sikkerhet fremfor alt - I vår bedrift skal et oppriktig og sterkt engasjement for sikkerhet kjennetegne alle våre aktiviteter. Sikkerheten til våre produkter og tjenester, sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhet på veien og sikkerhet i hjemmet har høyeste prioritet for våre ansatte med familie, våre kunder og samarbeidspartnere.

Kundetilfredshet - Vi skal alltid gi våre kunder en positiv opplevelse! Vi har fokus på riktig kvalitet, service og pålitelighet i alle våre leveranser. Gjennom kompetanse og samarbeid med våre kunder finner vi riktige produkter og tjenester til rett pris.

Høy integritet - I vår bedrift tar vi ingen snarveier. Våre kunder og samarbeidspartnere kan være trygge på at vi er ærlige, overholder lover og regler, og holder en høy etisk standard.

Resultatorientering - Vi jobber kontinuerlig og målrettet med å skape verdier for våre kunder og eiere. Vi ønsker å være en langsiktig og trygg samarbeidspartner, som skaper verdi gjennom kundedialog og innovasjon.

De riktige menneskene - Vi verdsetter talent og engasjement! I vår bedrift legger vi stor vekt på å tiltrekke oss og utvikle dyktige mennesker med ulik bakgrunn. Mangfold verdsettes høyt da det gir grobunn for kreativitet og nyskapning. Vi ønsker ansatte med stå på vilje og ønske om å bidra til fellesskapet.

Miljø- og samfunnsansvar - Vi tar ansvar for miljø og samfunn! I vår bedrift velger vi de mest miljøvennlige transport-løsningene samtidig som vi kontinuerlig jobber med å redusere energiforbruket i våre produksjonsprosesser. Vi hjelper våre kunder slik at de også kan styrke sitt miljøarbeid og skape bærekraftige løsninger. Vi bryr oss om våre omgivelser, og er opptatt av bidra sosialt og samfunnsmessig i de områder vi opererer.