Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Sammen gjør vi en forskjell

Samfunnsansvaret i Praxair er en integrert del av å gjøre planeten vår mer produktiv. I 2017 hjalp våre frivillige prosjekter, som ble gjennomført på 437 ulike steder, omkring 350 000 mennesker. Prosjektene innen samfunnsansvar dreier seg om alt fra gjenoppretting av kystlinjer i Thailand og sykling for å skaffe penger til forskning på multippelsklerose, til sponsing av STEM-utdanning og ledertrening for kvinner. Dette har en positiv virkning på mottakerne og deres livskvalitet.