Distribusjonssikkerhet

Distribusjonssikkerhet

Sikre leveranser

Å sørge for sikker levering av våre produkter er viktig  for Praxair. Praxair kjører i overkant av 430 millioner km pr. år for å levere produkter til våre kunder - noe som tilsvarer 29 turer rundt jorden hver dag. Våre sikkerhetsprogrammer innen transport omfatter ansatte, samt transportører og sjåfører. For å kunne være ledende innen transportsikkerhet, krever vi at våre transportører ansetter erfarne og robuste sjåfører.

Transportsikkerhet

I Praxair legger vi vekt på opplæring av sjåfører som bruker avanserte systemer i bilene , f.eks. elektronisk stabilitetskontroll, for å redusere risiko for sjåfør og produkt. Se tabellen nedenfor for det totale antallet ulykker og antall alvorlige ulykker som er rapportert pr. 1,6 millioner km.

År Ulykker totalt Ulykker med høy alvorlighetsgrad
2011 2,82 0,27
2012 2,43 0,20
2013
2,69 0,29
2014 2,98 0,19
2015 2,59 0,18
2016 2,66 0,19