Interaktivt kurs

Praxair kan tilby Interaktivt kurs

Interaktivt kurs

Praxair har utviklet flere interaktive kurs. Kursene er online og du som bruker kan starte kurset når og hvor det passer for deg. Du vil ikke være avhengig av å måtte ta kurset på en spesiell dag eller på et bestemt tidspunkt. Når sluttesten er bestått vil du motta et kursbevis. Våre interaktive sikkerhetskurs kan du kjøpe i en egen nettbutikk. Her finner du flere kurs som du og din bedrift kan velge blant. Vi kan tilby følgende interaktive kurs: Gassikkerhetskurs (norsk, engelsk og svensk), Arbeid i høyden, Arbeid i høyden ved bygg og anlegg, Sikker håndtering av kjemikalier, Brannvern ved utførelse av varmt arbeid, Resertifisering- Brannvern ved utførelse av varmt arbeid, ISPS/Havnesikring, Basic kjemikaliehåndtering. 

Praxair's interaktive kurs på nettbutikk

Informasjon om Praxairs Gassikkerhetskurs_web

For kurs på stedet eller klasseromskurs, se her