Making our planet more productive

MAKING OUR PLANET MORE PRODUCTIVE

Making our planet more productive

Å gjøre planeten vår mer produktiv betyr å ha et globalt fokus på å redusere utslipp av klimagasser, utvikling av fornybare energikilder og redusere avfall. Dette er Praxairs fokus for å gjøre vår planet mer produktiv. Vi tror denne setningen viser hvordan vi vil gi effektivitet, energi og miljømessige fordeler til våre kunder over hele verden. Gjennom vårt miljø- og produktivitetsfokus på å redusere utslipp av klimagasser, utvikling av fornybare energikilder og redusere avfall, mener vi at Praxairs suksess med å gjøre vår planet mer produktiv skiller oss fra våre konkurrenter. 

Hva mener vi med å gjøre vår planet mer produktiv?

I Praxair, utvikler vi teknologi, produkter og tjenester som bidrar til å opprettholde og beskytte planeten vår. Vi samarbeider med våre kunder, ansatte og lokalsamfunn for å gjøre en forskjell i livene til folk overalt.

Vi er forpliktet til å forbedre våre kunders økonomiske og miljømessige resultater. Mer enn 20% av Praxair inntekter kommer fra programmer og teknologier som hjelper kundene med å redusere driftskostnadene, øke prosesseffektivitet og forbedre sine miljøprestasjoner.

Praxair operativitet er i verdensklasse. Sterk finansiell disiplin har konsekvent produsert fremragende avkastning på kapital og aksjonærverdier. Våre produktivitetstiltak sikrer at vi alltid opererer på en kostnadsefektiv måte, samtidig som vi opprettholde strenge standarder for kundeservice, kvalitet og sikkerhet.

Praxair verdsetter sine ansatte høyt, og tilbyr et givende og trygt arbeidsmiljø for ansatte ved alle våre lokasjoner. Våre ansatte er sterkt opptatt av både sikkerhet og miljø, ikke bare på jobb, men også etter endt arbeidsdag.

Praxair er opptatt av å ta et samfunnsansvar, og støtter en rekke programmer og veldedige formål der våre ansatte bidrar med frivillig arbeid.

Jeg er stolt over å være en del av Praxair sitt svært dyktige, innovative, globalt team som konsekvent lever opp til vårt mål: Gjøre vår Planet mer produktiv. Dette er hva bærekraftig utvikling betyr for oss. Sammen gjør vi en forskjell.

Steve Angel
Styreformann og CEO